VP Harris names Shanti Sethi Defense Advisor | Diya TV News

VP Harris names Shanti Sethi Defense Advisor | Diya TV News